אופציות התרומה

לתרומה חד פעמית

תרומה לנזקקים - בית תמחוי משביר לכל

בכרטיס אשראי

תרומה לנזקקים - בית תמחוי משביר לכל

בהעברה בנקאית

580341170 (ע״ר) חדר החסידים
בנק לאומי 10 סניף 900
מס חשבון. 2809591
קוד מוסד 46959
תרומה לנזקקים - בית תמחוי משביר לכל

בביט

לחץ כאן ←

לחץ כאן ←

בפייפל

להוראת קבע

תרומה לנזקקים - בית תמחוי משביר לכל

בכרטיס אשראי

תרומה לנזקקים - בית תמחוי משביר לכל

בנקאית